Hướng dẫn Đăng kí:

1. Click vào Set Name để đăng nhập hoặc Đăng ký

2. Click vào Sign Up để đăng ký. Nếu đã có tài khoản và mật khẩu, nhập vào và click vào Log In để chat được ngay.

3. Nhập thông tin user, pass, email (dùng gmail là tốt nhất) rồi bấm Continue.

4. Kích hoạt email (thư sẽ được gửi vào email vừa nãy), bấm vào link đó là có thể chat.