Liên hệ quảng cáo

Danh sách Link AceStream

AceStream.jpg

Nếu cho phép đánh giá giữa phần mềm xem trực tiếp bóng đá Sopcast và AceStream thì chúng tôi khuyên các bạn lựa chọn phương án 2 – Xem bóng đá trực tuyến bằng phần mềm Acestream – Torrent Stream.

acestream

Phần mềm xem trực tiếp bóng đá chất lượng HD Acestream – Torrent Stream.

Bởi lý do Sopcast trong thời gian gần đây thường hay chặn kết nối ở những thời điểm có nhiều trận đấu bóng đá hấp dẫn của Châu Âu diễn ra khiến cho người hâm mộ thì không thể connect tới kênh Sopcast để xem.

Hơn nữa, số Link sopcast phát một số trận rất ít. Không đáp ứng đủ nhu cầu xem bóng đá của người hâm mộ.

Dưới đây là một số kênh,list link AceStream chất lượng HD của nhandinhbongda.vn tổng hợp để tiện cho quý vị không thể bỏ lỡ bất kỳ một trận bóng đỉnh cao nào.

# Link AceStream Ngôn ngữ Kbps
1 acestream://77f890b8dbc45e57bc145d0ee2c9eb381ff8e1ee Russian 1500
2 acestream://ccba28e0ec6b5e09584dfcf80bcafa070bfe27b1 English 800
3 acestream://ad0de24741ba397708f6d4b0bc87a9e54a2c3331 English 800
4 acestream://679b815c666b89345ae5ef64a69203dec269f09f English 800
5 acestream://bec284c6636fd196bea5fc4186de96dfa94f79a1 English 800
6 acestream://d72ebe51dd14bad45ff011364ff06cd219795fc5 English 800
7 acestream://8c0b73b9ba6cc1b25195d5880f7c4796f007c7da English 800
8 acestream://2dfe474e6520f6015b8d2268476059756eb02d6e Hungarian 2000
9 acestream://67ffc1f4f16b6b0b1f4113f76e37b6637249452c Hungarian 2000
10 acestream://6a504414677c038aa5a75c573da0bc4b928f671c Hungarian 2000
11 acestream://ee9ae796416c83c789c8d19b06914ba1a8f1340d Hungarian 2000
12 acestream://5f90220cfbbf558ffdf9a5e4187a34efa93f8f05 Hungarian 2000
13 acestream://6a8c04c85057f3cac2c80bc2a031e1adc72defaf Spanish 2000
14 acestream://900bdf947c3cb30b3c04c8b021dcc04ff7e139f5 Spanish 2000
15 acestream://1a023a961ebba480afd3918fda6efd36ffcde8da Spanish 2000
16 acestream://6d1fe1e42550d33d59fd23e0fdef1b120a857b69 Spanish 2000
17 acestream://d05b18a1fbd7620505918115b9ec46c31a1f38d0 Spanish 2000
18 acestream://57443702956011dd3025a4b755b489e497c11674 Spanish 2000
19 acestream://230340fd667c6c63dd85a944ef930f553f9c3b43 Spanish 2000
20 acestream://8e03793f7d618c1a5696645b727dbd0ce41d0c8f Spanish 2000
21 acestream://6cd5885ad564a2ec748ef8fe0db060fc1f9c005f Spanish 2000
22 acestream://734769b47d214f62e0becb0722380a0744f4b1d5 Spanish 2000
23 acestream://65657ca5e75cc1680bf87630e5fdd54a0602993b Spanish 2000
24 acestream://a7f01d0cdce3aee3a7118da32979a14fac66624f Spanish 2000
25 acestream://feb84abca428b17189a0b8034018192d89d8cebd Spanish 2000
26 acestream://cac4426a3b31c7a40d536b6a03da43f83e768ef2 Spanish 2000
27 acestream://0e98ce2d110409d31b5f057685692f6785bd4085 Spanish 2000
28 acestream://1336b12c5564da5c23de50c33d03e7119f480731 Spanish 2000
29 acestream://71637efae2cb4b507eafe2231e8e2bdd4e496162 Spanish 2000
30 acestream://014a0825b7fd57280581f12d17dc4fb5ea992451 Spanish 2000
31 acestream://71637efae2cb4b507eafe2231e8e2bdd4e496162 Spanish 2000
32 acestream://71637efae2cb4b507eafe2231e8e2bdd4e496162 Spanish 2000
33 acestream://46122abe35375bd57825cd0d599bfe94df79ef69 Azeri 600
34 acestream://485a771d1389af6fcb5fa50e7534c46b9553b6e5 English 2000
35 acestream://99c436f9882b07c92ed7a5bfffdb47e639976b04 English 2000
36 acestream://56f3572e596b231838a66c8d6db3fdb65a50ad6e English 1500
37 acestream://31cb17e9dc869198a2e3e02fa2a7bc7543daae7c English 1500
38 acestream://9fc32001643893449d482a8c5779a0eb5eb3ebba English 1500
39 acestream://39ae9ed4497dae90eaa833c1a486af759da15b9d English 1500
40 acestream://7630c122e495c9d3c8801914cc098c77f0950ea3 English 1500
41 acestream://0e0f45960ff2be2346f7e304ccd9dae0f86f3f23 English 1500
42 acestream://ab2e8de3849088cf2c662339ec0b4a8e062db736 Spanish 2000
43 acestream://ccce682c9f6deca50fca77949dc426ba1192e865 Byelorussian 1800
44 acestream://4e0b64e76d0463e96cefa68bdec74674d9c6f721 Portuguese 1500
45 acestream://b65b8012d9cabc96b74013fb2f2ba9ead3e0b262 Portuguese 1500
46 acestream://42fe51591598d905ab011a9c8339150f8391dfa7 English 2000
47 acestream://c79efcd68a71b8ee48b7a89c3c3b54e5310ee674 English 2000
48 acestream://1cfbc10635f0388a8e92ea8154a6602a2869d84d English 1500
49 acestream://849981660225c0821bf311759fa0cb3523e4ae62 English 1500
50 acestream://236b59bb00513c9fbb362ec3fbbd14671b8902e8 English 1500
51 acestream://21aadb7f7a3c09ffd1d8f636f3154b7092045380 English 1500
52 acestream://82cb5b600b89bd7c1f8d681b1443a9c8943df23e Bulgarian 1050
53 acestream://8b01563409bc1edff4879daa93cf64f463203048 Norwegian 1050
54 acestream://1328e97497116ef4dc90bc0eee91d88480a81b72 Norwegian 2000
55 acestream://7d8cd8a8f5feac300db5917db833790c34af99e0 Spanish 2000
56 acestream://fc0d5de7de664a65349d7679b2ecbe01c5ea1209 Spanish 2000
57 acestream://c62d29a99a3de0b3f506540a00589b1f8f01f573 French 1000
58 acestream://a994a04ff801f11872fc1e89258d53c5601ccfbd Spanish 1000
59 acestream://7bbede6ded53f98e3417c51efe5da9a9f9ca70d4 Polish 3000
60 acestream://0aba4407456cf7bc420e930ae7ba0697e53d35fe Polish 2500
61 acestream://6686b602ad3581ebcf07c93cd2b8831d6683f2b4 French 1000
62 acestream://ce497ea6f0235b7f5d20bad7b0237f96470bcdee Spanish 1000
63 acestream://07fb7d0131663a5daef420fd75acb5731b1c6585 Polish 2000
64 acestream://5581bbb6b2ee6f20cda7e618da0f850e6625e6e1 English 1250
65 acestream://17f68c4c05ce6f9c71201aa2bb26858b7229315f Czech 1500
66 acestream://b3b3048acd53c5881894065fdda3785db1ff37d3 English 1100
67 acestream://9986fb0613b2d7422c583db15ca1de433653e487 English 1100
68 acestream://794fc495388278eaa8a49ca0152231e43aa9da01 Bulgarian 1100
69 acestream://9c09ca93668937ff878a0922f2873bcada5aadec Bulgarian 1100
70 acestream://c0d019e3872d5b0c136e1a23023c3ed794c4160a Bulgarian 1100
71 acestream://587b978995d900afc17d4a5c3ef13797d2b3a0ec Hungarian 1500
72 acestream://3b0796661f783236f24756821f5efb1d15d59d7f Hungarian 1500
73 acestream://d710f154d3892401cc1ef947e8a07ed0ce826d98 Hungarian 1500
74 acestream://a72f7e9ec9fbf21395b95ee8545a93978b5adc97 Romanian 1500
75 acestream://15770bf6d7b0e0503ec2068261e4be683916ccaa Romanian 1500
76 acestream://f7afb2a3b593f4d190312d7a1fba0dea9670b54a Romanian 1500
77 acestream://3f9f7989808cd22569ff5fa2cbe75b482d765bca Romanian 1500
78 acestream://9a00c5340c8e47a0c61932ac027ffd1f5c1f39ae Spanish 2350
79 acestream://95c43951ff1aab57b59110c7b4b4494a4c3f80e5 English 1250
80 acestream://dec57d7e0552cb9791c2f859aaa0c1b159ca0b64 English 1200
81 acestream://c258e6e669546a42bb030649e8034c83962de7ef English 1250
82 acestream://8c414e0bd660336f4491b61bb0772fe9f5e77dbd Russian 1500
83 acestream://7cfb4c12ae96eabc79c350d53d88e71d8797b6d9 Russian 1500
84 acestream://d21564e94c502f74cbf341266d2453397f59b764 Bulgarian 1500
85 acestream://dc2a9c24b172dcc20a6d5e1172ea84d0e8552992 Ukrainian 1250
86 acestream://3c215d5e37435fdd956efb234262c7c35980571a Ukrainian 1250
87 acestream://fe5e8788b682a0393411fdb07a5f50878a27d8af Dutch 2500
88 acestream://3599e74e016d3e406f71644f9a58a809d2bedba5 Spanish 2000
89 acestream://35244955509bf5811b63caff12860da2c9b68fb3 kazakh 1500
90 acestream://19ae679629593556f4b4e60a7a701627b39eb2e6 Turkish 1450
91 acestream://6b8093028009d0a9c46c12b824cfb1bd9a6e13ba Russian 2000
92 acestream://cd66e81d00e984a9e41efb9cbc8b2da96668bc0b Russian 1500
93 acestream://62314393a9f101bb660f97fbb86cff0e3c2fe579 Russian 1500
94 acestream://91b90f16713d365d04097f0c247931010068cc16 Russian 1500
95 acestream://3b8d82f83282dea53b130a628b4656c3009e02da Russian 2000
96 acestream://6890dafae473cc35b35de1e87e1e5087def28927 Russian 2000
97 acestream://12138a7aa130c7a3bebc8ff84f88b330bed9a0cf Russian 1500
98 acestream://9d419645a4e5d6f91e9364db13ac89477e416ae9 Finnish 1200
99 acestream://58219f647305b8a4872d9ba9766ec33ec6042ab0 Finnish 1200
100 acestream://5144119f056c82f44849d063dad2234e3046ae40 English 2000
101 acestream://af863cf043df2cb8f63f2026d971e95d0a5c94e6 Bulgarian 3500
102 acestream://6ad08ea0a5c025f00be8ba1ad106821f27d17296 Czech 2000
103 acestream://a1647d300e3e1de2844a8b7bfa33f32ed3d288c9 Polish 600
104 acestream://5f143a66be8e383684f6b6f22e180cedc605b7b2 Russian 1500
105 acestream://12138a7aa130c7a3bebc8ff84f88b330bed9a0cf Russian 1250
106 acestream://4d30b90f4541dd6d7e1d9045434e4d5b8b70b40b Russian 1000
107 acestream://4972249c383430a728698f6516a4794118e7cd33 Russian 1250
108 acestream://df7a4b47bf017752b5b9ecfcc482605950199ec7 Russian 1500
109 acestream://d0e9dc444b3f846936095c9ec81307ca1f8cc26e Russian 1500
110 acestream://3ff9cc609482d1b88e6f817df4231f7a70b81f88 Russian 1500
111 acestream://1bf854b67e052abe65415624e7c1a7bb892d4b22 Greek 2000
112 acestream://1a4aa2f28816707765fc99f077948f1360b55432 Greek 2000
113 acesacestream://bbe286ff2b75a0ff37f595269c40033408779815 Polish 2000
114 acestream://c37598639602b6834b7218a0b5cd3579722f707d Polish 2000
115 acestream://97fa7f7b25775b0daa085c8d6d5a52a357aca6b3 Polish 2000
116 acestream://3679ef19d27763ab671159036927fe3ff077e865 English 1250
117 acestream://14b0bceeadb58c77c41f83c590d56fc78d80b7fc English 1000
118 acestream://bfb08f18c954bb9eb72616774b8600afd1ee3580 Russian 1500
119 acestream://49790fc7d10ecacaf1ce5939535cf895f63a0f75 Russian 1500
120 acestream://aefb39a57785523958aca72c2014acf5174fa289 Russian 1800
121 acestream://79bb19151941947d3462d1a002e7f878e6c3e602 Russian 1700
122 acestream://ceb7d37c732a6e95f3fd8f8118cee566cbcbc268 Russian 1500
123 acestream://0f7600a4b59199820c0e19bd8457b5a617c5b2cb Russian 5000
124 acestream://fda7b070947a5177fce8141757551d194d6e7d1c Russian 2000
125 acestream://a3d6475c17fc2c7789cc45f802a9018764f0352c Russian 2000
126 acestream://9ba1fc315918f63b576c5268ce3f9558693d1968 English 2500
127 acestream://21dbffa1d5eb374b578e58f7a4def98e48cbc6fa German 3500
128 acestream://ba74250de12fe7d4f6422f63b11122db0d74e3bc German 3500
129 acestream://0d9671c9b7f7a1af43fbefd4e81c0afad4b7590e German 3500
130 acestream://a76398619fa37a69928f8d8ca8abd50502f1bb2d English 1250
131 acestream://fecd83c98d6b7aeac0b0f0aec09a82c4745a74f2 English 1250
132 acestream://4dbce55abecd154ff71b3477a332bd63611309e5 English 1250
133 acestream://11e5b8dcc1ff06c7fa5071ce4718bcc5f867d668 English 1250
134 acestream://67290791331d2497a60a7cab0c3c25241d227729 English 1250
135 acestream://7662849bdf29f4225dffe7c49bffde4af9c02922 Italian 2500
136 acestream://2288397a21c4933d2359f19f54daa4101e297a48 English 1050
137 acestream://82d9268889e0d67c991b421577e810faff3e5ba0 English 950
138 acestream://da137d168d693f28841972c59062b37ed0773c3d Serbian 2500
139 acestream://8ceba9805d3cdf5baa7a41167a943e41493fbe1e Serbian 2500
140 acestream://7f1ec4c1307f983b91aef915a896253e78d62df2 Serbian 2500
141 acestream://359a65b9d81e5bf1eaaa8467fd888e08152dc5be Portuguese 1500
142 acestream://6053774a957d5b6066d2f04236d7d67bc9434a8e Portuguese 1500
143 acestream://4374034181abc685ef8dcbde9bf5438333667301 Portuguese 1500
144 acestream://fadff5fca7b05e7b1bfb9643ddebdf1c6dbb97d6 Portuguese 1500
145 acestream://592445fe3244632cb50e4eb0dc66e3f61c3f3a6b Portuguese 1500
146 acestream://17c64d54fa6df3bce228c2d01b97207d04940e86 Russian 1500
147 acestream://2c0965cc1618076de77ef51fa2d9bfdf8c5774a9 Russian 1500
148 acestream://224647f6b35f20a68f72633d588a8f208a896bcc Czech 2000
149 acestream://2cf97774d9d6fdfcc4584569b7dd48c041484eba Czech 2000
150 acestream://72b63e1a9e4166a2461341d8692cb3db6f5d6f88 Hungarian 2000
151 acestream://16f9c5116a3b07dfc3928f12791fc67aa12eadb3 Hungarian 2000
152 acestream://a770493d86f72ac642fbd07633de46ebb026a8c1 Dutch 5000
153 acestream://c25b448994bd0153f88f6e6bb2181dae99a7b471 Dutch 5000
154 acestream://9942e88fbfd3c2eedb4b5198319f0d0836ee262c Ukrainian 1200
155 acestream://ef063d96699ce222cb9ada19e2b1a79770859559 Ukrainian 1200
156 acestream://3a619efa4e9efb342affe2042a80647497ef5dbd German 2000
157 acestream://27873cf82c5860aca601e316c10dcfccc4085406 Spanish 2000
158 acestream://8c0abceedf2360d64980aa34850fc681d2a5ddcc English 2500
159 acestream://6e5016bc0258b062c0610e658615369feb8000a5 English 2500
160 acestream://d2c6b396f868dafc533c6a2fe98a22b226ae1794 Russian 1500
161 acestream://13139e30694a4902cc4bc8e0859d64c9851c80cb English 1500
162 acestream://1f66b63a33bd9010511d35f263482330d4e23d88 English 1500
163 acestream://ae8feca3c1bdc419d264cd7cabea26b3d797fa13 English 1500
164 acestream://8c0abceedf2360d64980aa34850fc681d2a5ddcc English 1500
165 acestream://7335cfa242c52fd166b310a23e42df7d3672b75a English 1500
166 acestream://7aeb6ae47583a751939edd88baba9b631a7bda1d Danish 1250
167 acestream://f7b5faa515b1ff88635857649a3ca1a96cd6a93d Danish 1250
168 acestream://747791c28682e20b4fd1b7242e0401f98ea724a1 Danish 1250
169 acestream://abbcd13d162fb8b46c88f45be37934eb0b7cafdc Swedish 1250
170 acestream://2c0693698d19033713d730107c5f0a5dcdbb2671 Swedish 1250
171 acestream://c3dbf1fc829e76e5f18e37354f454c2546558673 Swedish 1250
172 acestream://44682f2cef0d96026851082b69bed5bf6dedcbf7 Swedish 1250
173 acestream://f891873c7b27b55bd02c747b0bbc82e5bafba266 Swedish 1250
174 acestream://cc39d4d1789fb46654c5fbcfcef326d7b8030696 Swedish 1250
175 acestream://9cb68f3be11793f34fe2e6932ce9d4efc3c6d808 Norwegian 1250
176 acestream://5df1b806113324ea09c73099daa75981592bb273 Russian 3000
177 acestream://d2a87cccb12043603fa3c05ea0cfc1e560bbd266 Swedish 1250
178 acestream://8f9ea6a3e2c20cf2c8173b3e9d0795de70a26893 English 1050
179 acestream://e9b78040422347e82ca13192da8b9df80f559fd2 Dutch 1050
180 acestream://2b75abd2543e6d1795a5440627400d4e5550d4c4 German 2000

Chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận của bạn dưới đây!